Information om fritidspas til hjemmesiden

Nedenstående information om fritidspas gælder børn og unge, der bor i Aarhus Kommune. Hvis du ikke bor i Aarhus Kommune og gerne vil have et fritidspas, må vi henvise dig til at kontakte din hjemkommune for at høre nærmere om mulighederne herfor.
 
Vi henviser dig altid til en dialog med Aarhus Kommune om mulighederne for at få et fritidspas. Du kan læse mere om rammerne for tildeling af fritidspas på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Hvad er et fritidspas?
Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus Kommune på 1.000 kr. til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem.
Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.
 
Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter. Det kan være ved tilmelding til cheerleading, svømning, fodbold, sang og musik, spejder, karate eller noget helt andet.
 
Tilbuddet gælder ikke ved private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.
 
Hvem kan få et fritidspas?
For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige et vist beløb om året, som svarer til 90 % økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere.
 
Hvordan får du et fritidspas?
  • Ansøg direkte på Foreningsportalen, blot ved at indtaste dit barns cpr.nummer.
  • Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets cpr.nummer eller
  • Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets cpr.nummer eller
  • Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets cpr.nummer
  • Hvis Sport & Fritid vurderer, at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten.
  • Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.
  • Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.
 
Sådan bruger jeg mit fritidspas hos Aarhus Tigers Cheerleaders
  • Du kontakter foreningens kasserer, Birgitte Vallentin Andersen, enten på mail kasserer@tigerscheer.dk eller på mobil 2712 2021, og aftaler hvor fritidspasset skal sendes til eller afleveres, eller
  • Du kan sende fritidspasset til Birgitte Vallentin Andersen, Fasanvej 3, 8464 Galten, eller
  • Du kan aflevere fritidspasset til træneren på holdet.
 
HUSK sammen med fritidspasset at vedlægge oplysning om hvilket hold tilmeldingen drejer sig om, samt e-mail og telefonnummer, hvis vi har brug for at kontakte dig.
 
Du skal også skrive, om vi blot skal beholde fritidspasset, eller om du vil have det tilbage for hver gang, at vi har trukket et beløb på det. Vi vil selvfølgelig løbende holde jer orienteret om, hvor meget der er tilbage på fritidspasset.