Forventninger til udøvere og forældre
Træning og fremmøde
Cheerleading er en holdsport – og ingen kan undværes! Mangler en enkelt udøver, står en hel gruppe uden mulighed for at træne de planlagte øvelser. Det er derfor utrolig vigtigt, at man som udøver dedikerer sig til at træne på de fastsatte træningstider. Vi vil helst ikke bruge ordet mødepligt, men vi vil gerne, at man møder til alle holdets træninger.

I cheerleading er det derfor ikke muligt at komme til træning, når det lige passer – der er mange holdkammerater, hvis træning afhænger af alles tilstedeværelse!

I begyndelsen af hver sæson fortæller trænerne alle hold om holdets træningsplaner gældende frem til jul samt planer om øvrige aktiviteter for sæsonen.

Trænerne fortæller også hvilken træner der modtager afbud i tilfælde af sygdom samt deadline for øvrige afbud, som måtte forekomme på sæsonplanen, f.eks. konfirmation, rejser etc.

Det er vigtigt, at forældrene er med at tage ansvaret for og med udøveren, så han/hun kigger kalenderen igennem og melder afbud i god tid. Som udgangspunkt vil vi gerne, at det er en forælder, der melder afbud på udøverens vegne.

Tilstedeværelse i hallen under træninger
Til de enkelte træninger vil vi gerne have, at udøverne kan koncentrere sig mest muligt om træningen. Derfor bør kun forældre, pårørende og/eller venner/veninder ikke være til stede i hallen, medmindre det er aftalt med træneren. Vi har erfaring for, at mange udøvere, særligt de yngste, har svært ved at koncentrere sig, når forældrene sidder lige ved siden af og kigger på. I løbet af sæsonen inviterer alle hold til små showcases, hvor de viser hvad de har lært. Forældre er også velkomne til at komme i slutningen af en træning og se på.

Opbakning til udøverne
Cheerleading er en sjov og inspirerende sport. Men det er også en sport, der kræver meget træning for, at der ikke opstår skader - og for at kunne konkurrere på topniveau. Alle har brug for at få opbakning hjemmefra til at komme afsted til træning hver gang. Forældrenes positive opbakning til at gå til sporten udgør en stor forskel for en udøver.

Opbakning til klubben

Aarhus Tigers Cheerleaders er en forholdsvis lille klub. For at undgå for høje kontingenter har klubben en række sponsorer, som giver forskellige arbejdsopgaver i løbet af året. Disse opgaver danner et vigtigt økonomisk grundlag for hele klubben.

Indtægterne fra arbejdsopgaverne sikrer f.eks., at der hver sæson kan købes nye uniformer og tilbydes gratis transport til konkurrencer i Danmark. De sikrer, at vi kan tilbyde vores udøvere udenlandske trænere og at vores egne trænere løbende kan få gode træneruddannelser.

Arbejdsopgaverne koncentreres sig aktuelt om BESTSELLER Aarhus City Halvmarathon i juni og DHL-staffen i august. Opgaverne består både af pakkeopgaver, f.eks. startnumre, medaljer, madkasser m.v., uddelingsopgaver, f.eks. startnumre, forplejningsposer, madkasser og bemanding af maskotter og cheerleading ved målstregen. Vi informere løbende om arbejdsopgaverne.

At være en del af Aarhus Tigers Cheerleaders indebærer også, at man efter evne bidrager til klubben, og derfor også, at man som udøvere og forældre bakker op om disse opgaver i størst muligt omfang, så klubben kan fortsætte med at tilbyde disse gratis ydelser.