Udgifter for en udøver i Aarhus Tigers Cheerleaders
Nedenfor forsøger vi at give et realistisk billede af de udgifter, som en typisk udøver vil have i forbindelse med deltagelse på et af holdene i Aarhus Tigers Cheerleaders. Udgifterne kan i sagens natur variere efter egne ambitioner, det konkrete hold og holdets sæsonforventning samt generel prisudvikling.

Udgifter til kontingent
Kontingent til Aarhus Tigers Cheerleaders er sammensat af et basiskontingent og et holdkontingent afhængig af det hold du tilmeldes.
 
På vores hjemmeside kan du læse mere om kontingentbetalingen, som for alle hold består af et fast basisbeløb på 400 kr. pr. år og fire årlige kontingentbetalinger, hvis størrelser varierer efter det konkrete hold.

Typisk ligger den samlede kontingentbetaling i størrelsesordenen 1.700 kr. til 3.300 kr. for en sæson, afhængigt af hold, antal træningsgange m.v.
 
Uniform
Klubben sørger for, at alle klubbens hold har en uniform til konkurrence og opvisninger. Uniformen er klubbens ejendom og stilles gratis til rådighed. Uniformen afleveres altid efter endt konkurrence/opvisning til den ansvarlige for holdets uniformer.
 
Det kan være nødvendigt selv at købe en sports-BH eller andet personligt udstyr.
 
Cheer-sko
Det er nødvendigt, at alle udøvere har et sæt cheer-sko.
 
Udøvere skal selv købe cheersko til en forventet pris mellem 500 og 800 kr.
 
Klubben arrangerer fælles indkøb af cheer-sko i efteråret, hvor vi får nogle prøvesko, så alle får mulighed for at få den rigtige størrelse. Alternativt kan du vælge at købe dine cheersko via online cheer-shops.
 
Er du i tvivl om, hvilke modeller der er gode eller om en model kan godkendes ved en konkurrence, bør du tale med din træner.

Merchandise
Klubben sælger eget merchandise i løbet af sæsonen. Det kan f.eks. være sweatshirts, tights, muleposer m.v.
 
Det er frivilligt, om udøveren køber disse ting.
 
Konkurrencedeltagelse
Klubben giver et tilskud til deltagelse i Julecup og DM. Afhængigt af hvor konkurrencerne afholdes, og om der er overnatning, er udøverens egenbetaling derefter ca. 600 til 700 kr. Til stævner tilbyder arrangørerne køb af stævne t-shirts som souvenir. Disse koster normalt 150 kr. Det er frivilligt, om disse bestilles og købes.

Deltagelse i EM, udenlandske stævner, Sommercup m.v. dækkes udelukkende af udøverne (på nær et mindre tilskud fra klubben til EM). Prisen udregnes på baggrund af de forventede udgifter, men må påregnes at ligge i størrelsesordenen 3.000 – 4.500 kr. for EM og udenlandske stævner og ca. 600 kr. for deltagelse i Sommercup.
 
Andre udgifter
Vi ved, at cheerleading som andre sportsgrene ofte medfølges af udgifter til sportstøj, accessories m.v. Det er vigtigt, at man er bevidst om, hvorvidt man ønsker at købe disse ekstra ting, og taler åbent med sit barn om det.
 
Når der måtte komme yderligere udgifter udover de vi har nævnt overfor, vil vi forsøge at minimere dem mest muligt. Blandt andet derfor arbejder vi hårdt på at nedbringe udøvernes kontingentudgifter, bl.a. ved at tilbyde en række fælles arbejdsopgaver, som bidrager til at styrke klubbens økonomi. Vi forventer, at alle udøvere og forældre bidrager til disse arbejdsopgaver efter bedste evne.