Information om fritidspas

 

Nedenstående information om fritidspas gælder børn og unge, der bor i Aarhus Kommune. 

 

Hvis du ikke bor i Aarhus Kommune og gerne vil have et fritidspas, må vi henvise dig til at kontakte din hjemkommune for at høre nærmere om mulighederne herfor.

 

Vi henviser dig til at have en dialog med Aarhus Kommune om mulighederne for at få et fritidspas, hvis du ønsker at søge om fritidspas. 

 

Du kan læse mere om rammerne for tildeling af fritidspas på Aarhus Kommunes hjemmeside: Fritidspas (aarhus.dk)

 

Hvad er et fritidspas?

Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus Kommune på 1.000 kr. til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem.

 

Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige muligheder for at deltage aktivt i foreningslivet.

 

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter. Det kan være ved tilmelding til cheerleading, svømning, fodbold, sang og musik, spejder, karate eller noget helt andet.

 

Tilbuddet gælder ikke ved private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

 

Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige et vist beløb om året, som svarer til 90 % økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere.

 

Hvordan får du et fritidspas?

  • Ansøg direkte på Foreningsportalen, blot ved at indtaste dit barns cpr-nummer.
  • Ring til Sport og Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets cpr.nummer eller
  • Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport og Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets cpr.nummer eller
  • Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets cpr-nummer

 

Hvis Sport og Fritid vurderer, at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten.

 

Hvis man besøger Sport og Fritid, kan man få det i hånden med det samme.

 

Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport og Fritid som beskrevet ovenfor.

 

Sådan bruger du dit fritidspas hos Aarhus Tigers Cheerleaders

Du sender en mail til foreningens kasserer på kasserer@tigerscheer.dk, hvor du vedhæfter et billede/en fil af fritidspasset. Klubben behøver ikke det originale fritidspas for at kunne bruge det. 

HUSK i din mail at oplyse hvilket hold tilmeldingen drejer sig om samt telefonnummer, hvis vi har brug for at kontakte dig.

 

Som udgangspunkt bruger vi fritidspasset til fremtidige kontingentbetalinger, indtil beløbet er brugt. Såfremt du kun ønsker, at vi skal bruge det til betaling af én rate, skal du oplyse om dette i den mail, hvori du fremsender fritidspasset. Du vil selvfølgelig altid kunne få oplyst, hvor meget der er tilbage på fritidspasset.

 

Aktivitetspas

Aarhus Kommune har også et Aktivitetspas, der fungerer på samme måde som et fritidspas, dog er det målrettet voksne.

 

Aktivitetspasset er for udvalgte borgere, der kommer fra et kommunalt rehabiliterings- og/eller genoptræningstilbud, der får tildelt et aktivitetspas. Aktivitetspasset er på 1.000 kr. 

 

Aarhus Kommune ønsker med aktivitetspasset at give flere voksne mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et aktivitetspas kan voksne der kommer fra et kommunalt rehabiliterings- og/eller genoptræningstilbud, få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr.

 

Du kan læse mere om aktivitetspasset på Aarhus Kommunes hjemmeside: Aktivitetspas (aarhus.dk).