NY I AARHUS TIGERS CHEERLEADERS?

 

Kære kommende udøvere og forældre, 

 

Tak for jeres interesse i cheerleading og i vores klub Aarhus Tigers Cheerleaders. 

 

Cheerleading er en selvstændig sportsgren og en seriøs konkurrencesport, som samler piger og drenge, store som små. Der er plads til alle på et cheerleadinghold, som har lyst og mod på at udvikle sig sportsligt og socialt. Foruden det sportslige, betyder sammenholdet utrolig meget for netop denne sportsgren, da tillid og respekt for hinanden er en selvfølge, når man løfter og kaster med hinanden.

 

Cheerleading består af springgymnastik, løft, kast og pyramider, det vi i fagsprog kalder tumbling, stunts, basket tosses og pyramider. Til konkurrencer bliver man særligt bedømt på sin teknik, sværhedsgrad og udførsel inden for disse områder og minder derfor ikke om dans, som mange tror. Cheerleading minder meget mere om springgymnastik og akrobatik.

 

Aarhus Tigers Cheerleaders blev oprettet i 2002 og er i dag en af Danmarks største cheerleading-klubber. 

 

Vi tilbyder cheerleading på alle niveauer og for alle aldre - både for piger og drenge. Vi prioriterer sammenholdet og et godt fællesskab 

højt, på de enkelte hold og på tværs af holdene. Det gør vi, da vi tror på, at det er vigtigt for en god og attraktiv klub. Det skal være sjovt og inspirerende at dyrke sin fritidsinteresse.

 

Det er vigtigt for os, at vi har gode trænere, der kan udvikle vores hold og vores udøvere fra det niveau, som de har. Vi prioriterer, at vores trænere har de nødvendige redskaber til at lave en god og spændende træning og at sikre en god kommunikation og samarbejde med forældre.

 

Klubben deltager ved alle indenlandske og flere udenlandske konkurrencer. Hvilke konkurrencer afhænger af det enkelte hold. 

Vores hold


Hvis du tænker, at det der med cheerleading er noget for dig, har vi hold i forskellige aldersgrupper og på forskellige niveauer. Vi har plads til alle - både piger og drenge. Vi har også en plads til dig, hvis du har lyst til at gå til cheerleading.

 

For helt nye i cheerleading vil følgende hold typisk være relevante:

Tigers FutureFor udøvere mellem 3 - 8 år
Tigers Sparks
For udøvere mellem 8 - 12 år
Tigers Energy
For udøvere mellem 12 - 15 år
Tigers Lush
For udøvere over 16 år

 

Alle disse hold træner som udgangspunkt en gang om ugen på Viby Skole. 

 

Sæsonen starter op medio august og varer indtil medio juni måned det efterfølgende år.

 

Hvis du allerede har erfaring med gymnastik, dans eller lignende, vil det måske være mere relevant, at du deltager på et af vores mere erfarne hold. Det er vi åbne for, men vi vil gerne, at vores trænere i fald vurderer hvilket niveau, som du er klar til. Det er nemlig vigtigt for os, at der er sammenhæng mellem udøverne og holdenes levels (sværhedsgrad). De mere erfarne hold træner typisk to gange om ugen.

 

Du kan læse meget mere om vores hold og deres træningstider på vores hjemmeside. 

Hvad kræver vi af dig?


Cheerleading er en holdsport – og ingen kan undværes! Mangler en enkelt udøver, står en hel gruppe uden mulighed for at træne de planlagte øvelser. Det er derfor utrolig vigtigt, at man som udøver dedikerer sig til at træne på de fastsatte træningstider. I cheerleading er det derfor ikke muligt at komme til træning, når det lige passer – der er mange holdkammerater, hvis træning afhænger af alles tilstedeværelse! Vi vil helst ikke bruge ordet mødepligt, men vi vil gerne, at man møder til alle holdets træninger.

 

I begyndelsen af hver sæson afholder trænerne forældremøde på alle hold, hvor de fortæller om holdets træningsplaner, konkurrencer i sæsonen samt planer om øvrige aktiviteter i sæsonen.

 

Trænerne fortæller også om hvilken træner, der modtager afbud i tilfælde af sygdom samt deadline for øvrige afbud, som måtte forekomme i løbet af sæsonen, f.eks. konfirmation, rejser etc.

 

Det er vigtigt, at forældrene er med at tage ansvaret for og med udøveren, så kalenderen kigges godt igennem og at afbud meldes i god tid. Som udgangspunkt vil vi gerne, at det er en forælder, der melder afbud på udøverens vegne.

 

Du kan læse mere om vores forventninger, bl.a. i forhold til fælles arbejdsopgaver i løbet af sæsonen her.

 Udgifter for en udøver i Aarhus Tigers Cheerleaders


Vi vil gerne give et realistisk billede af de udgifter, som en typisk udøver vil have i forbindelse med deltagelse på et af holdene i Aarhus Tigers Cheerleaders. Udgifterne kan i sagens natur variere efter egne ambitioner, det konkrete hold og holdets sæsonforventning samt generel prisudvikling

 

Kontingentet til Aarhus Tigers Cheerleaders er sammensat af et basiskontingent og et holdkontingent afhængig af det hold du tilmeldes. På vores hjemmeside kan du læse mere om kontingentbetalingen. 

 

For deltagelse på alle hold betales et fast basisbeløb på 400 kr. pr. år. Derudover betales der holdkontingent fire gange årligt, hvis størrelse varierer efter det konkrete hold.

 

Typisk ligger den samlede kontingentbetaling i størrelsesordenen 1.200 kr. til 3.400 kr. for en sæson, afhængigt af hold, antal træningsgange m.v.

 

Klubben sørger for, at alle klubbens hold og udøvere har en uniform til konkurrencer og opvisninger. Uniformen er klubbens ejendom og stilles gratis til rådighed. Uniformen afleveres altid efter endt konkurrence/opvisning til den ansvarlige for holdets uniformer.

 

Du kan læse om udgifter til konkurrencer, cheer-sko, merchandise her.


Hvis du har deltaget i vores sommerferieaktivitet gennem Aarhus Kommune (Aktiv Sommerferie), har du mulighed for at få een gratis holdkontingentbetaling (hvis du ikke er medlem i forvejen). Du kan læse mere i det værdibevis, som du fik udleveret på sommerskolens sidste dag. Hvis du ønsker at bruge værdibeviset, så skriv endelig til os.

 

Har du fritidspas og ønsker at bruge det, kan du læse mere på vores hjemmeside.
Tilmelding til hold


Hvordan du rent praktisk ønsker at tilmelde dig hold i Aarhus Tigers Cheerleaders, kan du læse mere om her.

 

Hvis du ønsker at tilmelde dig et af vores mere erfarne hold, vil vi gerne, at du tager kontakt til os inden da.

 

Vi håber at se dig til cheerleading i den kommende sæson.

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på info@tigerscheer.dk. 

 

Du kan følge os på de sociale medier og få et indblik i, hvad det vil sige at være en del af klubben.


Facebook

www.facebook.com/aarhustigerscheerleaders

Instagram

@aarhustigerscheer

Youtube

www.youtube.com/aarhustigerscheerleaders