Indmeldelse

 

Alle nye udøvere indmeldes i klubben via vores hjemmeside -www.aarhustigerscheerleaders.dk. 

Profil


Alle udøvere skal have en profil, som kan oprettes via knappen ”Opret profil” øverst i højre hjørne.

 

Ens profil skal altid have de opdaterede oplysninger med de personer, der skal have vigtige beskeder om udøveren og dennes hold og træning. Der er således disse kontaktoplysninger, der benyttes, når klubben kontakter forældre f.eks. ved aflysning af træninger, info om stævner og andre vigtige beskeder. På en profil er der plads til flere telefonnumre og mailadresser. Det er vigtigt, at der anvendes minimum én forældremail og ikke blot udøverens mailadresse.

 Basiskontingent


Alle udøvere skal oprette (betale) et basiskontingent, som bl.a. dækker klubbens udgift til udøverens cheerlicens mv. Basiskontingent opkræves 20. august eller ved indmeldelse.

 

Når du har oprettet en profil, skal du logge ind med brugerprofilen. Vælg ”Tilmelding” øverst. Vælg ”Basis (BAS)”. Gennemfør tilmeldingen og betalingen.

 Holdkontingent


Alle udøvere skal tilmeldes et konkret hold. Holdkontingent opkræves 4 gange årligt – 15. september, 15. november, 15. januar og 15. marts.

 

Når profilen er oprettet, skal du logge ind med brugerprofilen. Vælg ”Tilmelding” øverst. Vælg herefter det cheerhold, som du skal tilmeldes. Gennemfør tilmeldingen og betalingen.

 

Hvis du er i tvivl om noget, kan du kontakte os på info@tigerscheer.dk

 Værdibevis - aktiv sommerskole


Har du været på vores sommerskole og fået udleveret et værdibevis, skal du oprette en profil og betale basiskontingentet.

Herefter skal du skrive til info@tigerscheer.dk med oplysning om dit navn, hvornår du var på sommerskole og hvilket hold du gerne vil tilmeldes.

Du skal altså ikke tilmelde dig det konkrete hold. Det sørger vi for at gøre, ligesom vi vil sørge for, at du bliver tilmeldt på holdet uden at skulle betale 1. rate.

 

Du kan også læse mere i det værdibevis, som du fik udleveret.

 Udmeldelse


Hvis du ønsker at blive udmeldt, skal du sende en mail til info@tigerscheer.dk med oplysning om dit fulde navn og aktuelle hold.

Du skal naturligvis også give din træner besked om, at du ikke længere ønsker at gå til cheerleading, men udmeldelse sker til vores hovedmailadresse.

Det er ikke nok, blot at udeblive fra træning, da betalingerne af holdkontingentet sker automatisk. 
Hvis du ønsker at udmelde dig midt i sæsonen, vil der ikke ske tilbagebetaling af allerede betalt kontingent, men fremtidige kontingenter vil ikke blive opkrævet.